Dags för periodisk besiktning under 2017? Envima kan hjälpa till!

Vi på Envima har lång erfarenhet av att utföra periodisk besiktning av miljöfarlig verksamhet inom olika verksamhetsområden. Vi är väl insatta i miljöbalkens krav och har god inblick i myndigheternas tolkning. Besiktningens omfattning och ingående moment fastläggs i förväg och då i samråd med verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.

Tillsammans med underkonsult kan vi även genomföra mätning/provtagning av vatten, luft och buller. Uttagna prover analyseras vid ackrediterat laboratorium.

Spara in på framtida kostnader! Kontakta oss under juni månad för att boka in periodisk besiktning eller för att få mer information.

Andreas Sahlman

E-post: andreas.sahlman@envima.se
Tel: 013 - 13 48 80
Mobil: 0705 - 23 41 35

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation