Äldre märkning upphör att gälla

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning. För märkning av kemiska produkter på arbetsplatser finns övergångsregler fram till 1/6 2019.

Hur påverkar detta din verksamhet? Läs mer här »

Fler nyheter

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation