Sen förhandsregistrering av ämnen enligt REACH

REACH-förordningen är en omfattande lagstiftning som träder i kraft succesivt från 2007-2018. Förordningen ställer krav på alla aktörer i kemikaliekedjan.

Om du tillverkar kemiska ämnen eller importerar dem från länder utanför EES-området i mängder över ett ton per år är du skyldig att registrera dem hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Om du har gjort en förhandregistrering av ditt ämne så ska din registrering vara inlämnad senast den 31 maj 2018.

Om du är ny på marknaden och planerar att tillverka eller importera ämnen kan en sen förhandsregistrering vara ett alternativ fram till den 31 maj 2017. Då har du möjlighet att vänta med registreringen fram till 31 maj 2018.

Här finns mer info »

Fler nyheter

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation