2017-08-28

Sök investeringsstöd från Klimatklivet!

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner.

Det går till exempel att söka stöd för att:

- fasa ut fossil energi

- ta tillvara restvärme

- bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO

- uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas

- installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Stödet söks hos respektive länsstyrelse och mer info finns hos Naturvårdsverket.

Regeringen har nyligen även lanserat Industriklivet – en långsiktig satsning för att förbereda den svenska industrin inför framtiden. 300 miljoner kronor per år satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. Så om ni inte söker Klimatklivet kommer det förmodligen att finnas chanser att söka pengar från Industriklivet framöver. Läs mer här!

 

 

Fler nyheter

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation