Utbildningsdag om miljölagstiftning

7 november håller Envimas Anna Lindroth en utbildningsdag om Miljölagstiftning som arrangeras av Östergötlands Miljönätverk.

Utbildningsdagen vänder sig till dig som vill få en övergripande kunskap om svensk miljölagstiftnings gällande lagar och krav. Vi går igenom miljöbalken med betoning på miljöfarlig verksamhet, kemiska produkter och farligt avfall, varvat med praktiska övningar i att läsa och tolka lagkrav och olika situationer.

Anna Lindroth jobbar som miljökonsult på Envima AB och har erfarenhet av bl.a. periodiska besiktningar, upprättande av miljöledningssystem samt interna revisioner. Anna har ansvarat för ett flertal tillståndsprövningar enligt miljöbalken och har därmed stor erfarenhet av tolkning av miljölagstiftning och kontakter med myndigheter.

Utbildningsdagen hålls på Skandic Nord i Norrköping. Kontakta Ellen Friberg, , 0704-20 60 10 för anmälan eller mer information.

Agenda
8.00- 8.45 Anmälan och frukost
Utbildning
10.30 Kaffe
Utbildning
12.00-13.00 Lunch
Utbildning
15.00 Kaffe
Utbildning
ca. 16.30 Avslutning

Fler nyheter

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation