Välkommen Anna Flisberg till Envima!

Vi är väldigt glada att välkomna Anna till oss på Envima. Anna kommer att arbeta som rådgivande konsult till nya och befintliga kunder med utgångspunkt från kontoret i Stockholm.

Anna kommer närmast från en tjänst som innefattar att granska och analysera i första hand börsnoterade bolag och deras efterlevande av internationella normer för bland annat miljö och mänskliga rättigheter. Anna har även en mångårig erfarenhet av att arbeta som miljö- och kvalitetsansvarig i olika verksamheter, bland annat inom tryckeribranschen.

Välkommen till oss på Envima, Anna!

Fler nyheter

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation