Envima - ett klimatneutralt företag

Sedan 2008 har Envima varit ett klimatneutralt företag och därför årligen redovisat en klimatneutralitetsrapport i dataprogrammet SVANTE, som är framtaget och förvaltas av South Pole.

Att klimatkompensera verksamheten var ett naturligt steg i vårt miljöengagemang, då vi under många år har haft fokus på att minska våra utsläpp av fossila växthusgaser genom att enbart ha miljöfordon som företagsbilar, åka tåg så långt som möjligt, prioritera inköp av energisnål elektronik, m.m.

I framtagen klimatrapport för 2016 redovisas Envimas totala utsläpp av växthusgaser, men även storleken per anställd. Vidare går det att läsa om vad Envima kommer att arbeta med för att ytterligare minska utsläppen.

Envima kompenserar för de de koldioxidutsläpp som vi genererar genom vår verksamhet och som vi inte har möjlighet att reducera. 2016 var summan 21,51 ton och vi har valt att klimatkompensera för dessa i projektet projektet Seysetha small hydropower project Laos (projektnummer 301 393) som är ett Gold Standard projekt. Läs mer här »

Vid frågor gällande vårt miljöarbete och klimatneutralitet kontakta: Anders Johansson - VD, tel: 013 - 31 42 93 alt. via

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation