Verksamhetspolicy

Envima är ett miljökonsultföretag som med utgångspunkt i kundernas behov levererar hållbara och flexibla lösningar inom:

  • Miljörevision
  • Miljöledning
  • Miljöjuridik
  • Miljöutbildning
  • Miljökommunikation

Vår vision är att leverera hållbara miljökonsulttjänster som säkerställer en hållbar samhällsutveckling.

Vår verksamhet präglas av följande värdegrunder:

Framtidsorientering:
Vi har en aktiv omvärldsbevakning avseende såväl lagar, krav och trender i samhället. Genom att följa relevanta lagkrav internt och i våra uppdrag säkerställer vi en ständig förbättring av vår och kundernas verksamheter.

Relation:
Vi värderar långsiktiga och utvecklande kundrelationer och ett bra kamratskap. Vi är lyhörda för kundernas behov och respekterar varandras olikheter.

Arbetsglädje
Våra uppdrag och interna aktiviteter präglas av högt till tak och stort engagemang som gör det kul att jobba. 

Miljöengagemang
Genom vårt miljöengagemang förebygger vi miljöpåverkan både internt och hos våra kunder.

Trovärdighet
Vi är kompetenta, tillförlitliga, noggranna, ärliga och ansvarstagande. Vi anpassar uppdragen utifrån kundens behov och följer kvalitetssäkrade processer för att uppnå en hög kundnöjdhet.

Intresse
Vi har ett genuint intresse för naturen och kundens unika behov. Vi engagerar oss i omvärlden och i våra medmänniskor.

Delaktighet
Såväl kunder, personal och samarbetspartners engageras i utvecklingen av uppdrag, metoder och verktyg som bidrar till en hållbar utveckling.

Välkommen till Envima. Miljökonsulter - som förstår uppdraget. Både idag och i framtiden.

Envima AB

Gjuterigatan 1D
582 73 Linköping
Tel: 013-37 67 60

Karta, Envima Linköping

Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Tel: 08-19 87 66

Karta, Envima Stockholm

ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1
Envimas affärsområden
Miljöledningssystem Miljörevision Miljöutbildning Miljöjuridik Miljökommunikation