Kalendarium

2018

måndag
19
februari

Miljönätverksträff Mälardalen

Den 19:e februari kl. 09.00-13.00 på Envimas kontor på Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm. Temat för träffen är kemikaliehantering och kemikalielagstiftning. Vi kommer bl.a. att ha ett diskussionsforum där deltagarna får utbyta erfarenheter med varandra och diskutera hur de hanterar kemikalier i deras verksamheter. Envimas miljöjurist Göran Sjöblom kommer också att gå igenom kemikalielagstiftningen utifrån vilka hanteringskrav som finns i lagstiftningen och hur risker ska hanteras.

Är du intresserad av att gå med i Envimas Miljö- och hållbarhetsnätverk i Mälardalen? Hör av dig till Petra Mattsson, petra.mattsson@envima.se

torsdag
1
mars

Frukostseminarium om hållbarhetsredovisning.

Hur går man tillväga för att skapa en hållbarhetsredovisning som bidrar till affärsnyttan?

Vid detta frukostseminarium kommer vi att titta på de grundläggande stegen mot en första hållbarhetsredovisning och implementering av en strategisk arbetsprocess, både för stora och små företag. Hur lägger vi upp processen? Hur kan vi identifiera de delar som är relevanta för just oss att redovisa och vilka är argumenten för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Vi tittar även på vilka riktlinjer och ramverk som finns att förhålla sig till och olika redovisningsformer.

Frukostseminariet vänder sig till alla som är nyfikna på hållbarhetsredovisning som verktyg i er organisation, eller vill utveckla ert redovisningsarbete vidare.

Datum: 1 mars
Tid: 07.30 – 09.00. Vi startar dagen med gemensam frukost.
Plats: Cleantech Park. Gjuterigatan 1 C, Linköping

Anmäl dig senast 23 februari till Lina Helmersson (lina.helmersson@envima.se, 070 624 74 65).

Seminariet inklusive frukost är kostnadsfritt. Vid utebliven närvaro debiteras en kostnad på 250 kr.

Varmt välkommen!

onsdag
14
mars

Miljönätverksträff Östergötland

Kl 12- 16 (vi börjar med lunch) träffas Envimas miljönätverk Östergötland på Hardford i Linköping där vi bland annat får en rundvandring och presentation av Hardfords miljöarbete.

Är du intresserad av att gå med i Envimas miljönätverk Östergötland?
Hör av dig till Anna Lindroth, anna.lindroth@envima.se