Kalendarium

2021

torsdag
11
februari

Distansutbildning FSC och PEFC Internrevision (FSC®-N003227)

I samarbete med DNV GL genomförs en kursen i internrevision av FSC®- och/eller PEFC-system. I kursen går vi igenom vilka krav som gäller och efter genomförd kurs kan du självständig planera och genomföra interna revisioner. Kursen riktar sig till dig som t. ex. ansvarar för FSC®- och/eller PEFC-certifiering på ett företag som innehar certifikat.

Innehåll i kursen:

  • Syftet med och nyttan av interna revisioner
  • Planering och genomförande
  • Kraven enligt PEFC och FSC® Chain of Custody – Multisite
  • Revisionsteknik
  • Praktiska övningar 
  • Frågor och diskussion

Kursledare: Emilia Bröms Axelsson

Läs mer och anmäl dig via DNV GLs hemsida. Utbildningen genomförs digitalt via Teams. Välkomna!