Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Anmälan av särskilt farligt ämne i varor till SCIP-databasen

2020-12-04

Den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har upprättat SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna, s.k. SVHC-ämnen.

Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln har införts i Avfallsdirektivet 2008/98/EG och träder i kraft den 5 januari 2021. Leverantörer kan redan nu börja anmäla till databasen eftersom den öppnade 28 oktober 2020.

Vad innebär den nya regeln?

SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av minst 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos ECHA.

Den nya regeln syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:

  • tillverkare,
  • importörer, samt
  • distributörer

Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker.

Vad ska anmälas?

Leverantören av en vara som innehåller 0,1 procent eller mer av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska skicka in följande information till ECHA:

  • uppgifter om varans identitet,
  • ämnets namn, koncentrationsintervall och var i varan SVHC-ämnet finns, samt
  • annan information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt – i synnerhet uppgifter om hur varan ska hanteras säkert när den omvandlas till avfall.

Kandidatförteckningen uppdateras två gånger per år och därför är det bra att leverantörer löpande tar del av information om vilka ämnen som tas upp på förteckningen. Det kan leverantören göra via ECHA:s webb på deras sida "Registry of SVHC intentions until outcome".

Vad gäller för avfallsföretag som tar emot avfall innehållandes SVHC-ämnen?

SCIP-databasen medför inga skyldigheter för avfallsföretag. Uppgifterna som lämnas i databasen kan däremot ge avfallsföretagen kompletterande uppgifter för vidareutveckling och förbättring av befintliga avfallshanteringsmetoder samt främja användningen av avfall som en resurs. Informationen kan exempelvis

  • stödja avskiljning av avfall som innehåller ämnen upptagna i kandidatförteckningen vid insamling, demontering och sortering av avfall,
  • bidra till att identifiera materialbaserade flöden som kan påverkas av sådana ämnen i varor när varorna blir avfall, och
  • bidra till innovation och utveckling av nya avfallshanteringstekniker

Mer information om SCIP-databasen finns via ECHAs webbseminarium från 19 november 2020 samt publicerade frågor och svar nedan.

Webbseminarium: https://echa.europa.eu/sv/-/get-ready-to-submit-your-scip-notification

Frågor och svar: https://echa.europa.eu/sv/support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/topic/Waste+Framework+Directive+-+SCIP+database

 

MenyFler nyheter