Begränsningsdatabasen inte uppdaterad sedan 2014?

MenyFler nyheter

Vad menas med att Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas inte är uppdaterad sedan 2014? Kan man inte längre lita på informationen i begränsningsdatabasen? Var ska jag söka efter ämnen som är begränsade eller förbjudna?

De ämnen som tillkommit i bilaga XIV och XVII i Reach samt kandidatämnen som tillkommit efter 31 december 2014 är inte införda. Därför kan Begränsningsdatabasen för tillfället bara vara till viss hjälp, men man behöver komplettera med att läsa i bilagorna i en uppdaterad version av Reach samt kandidatförteckningen som finns på Echas hemsida. Kemikalieinspektionen har inte haft möjlighet att uppdatera Begränsningsdatabasen kontinuerligt sedan 2014, men den kommer att uppdateras under 2017.

Tilläggas kan att det inte hänt så mycket i bilaga XVII, det är vissa ändringar i posterna 5, 23, 50 och 63. Den enda helt nya posten som tillkommit där är post 46 a: Nonylfenoletoxilat.

I bilaga XIV har det hittills inte lagts in något nytt ämne sen 2014 och i länken till kandidatförteckningen hos Echa står "Date of inclusion" och det är 8 ämnen som tillkommit efter 2014.