Biologiska mångfaldens dag!

2019-05-22

Idag uppmärksammar Envima den biologiska mångfaldens dag. Förra året skrev vi om att vi satt upp två insektshotell utanför våra kontor i Linköping och Stockholm. Inför denna dag har vi inventerat våra hotell och upptäckt att det skett sabotage! Vi misstänker fåglar som snott bomaterial till sina egna hem. Insektshotellet i Linköping har dagen till ära genomgått renovering och står återigen öppet för nya hotellgäster! Insektshotellet i Stockholm kommer även det renoveras inom kort.

Några Vimor har spritt ängsfröer i sina trädgårdar för att gynna den biologiska mångfalden och vid vårt kontor i Stockholm kommer vi plantera blommor för att glädja bin och andra pollinerare. Fortsättning följer!

Sedan några månader tillbaka väljer vi varannan vecka ut ett nytt hållbarhetstips från Naturskyddsföreningens bok ”Ett hållbart liv” som vi ska försöka följa till dess att det är dags för ett nytt tips. I boken finns bland annat flera tips på saker man kan göra för att gynna den biologiska mångfalden, t.ex. att man kan plantera växter som gillas av bin, fjärilar eller andra insekter, göra en bivattnare där insekter kan svalka sig och få i sig vätska eller låta gammal ved eller grenar från träd ligga kvar så dessa kan bli boplatser till insekter.

Om du vill veta mer om den biologiska mångfaldens dag och vad som händer på just din ort, gå in på www.biomfdag.se

#biomfdag


Linköpingskontorets insektshotell efter renoveringen.

MenyFler nyheter