Bixias hållbarhetsarbete tar fart

2019-05-17

I höstas fick Envima det spännande uppdraget att stötta Bixia AB i deras hållbarhetsarbete.

Tillsammans har vi tagit fram analyser av värdekedja, intressenter och omvärld för att därefter landa i vilka hållbarhetsfrågor som är prioriterade för företaget att driva strategiskt. Utifrån detta har en redovisning av Bixias hållbarhetsarbete för 2018 tagits fram, liksom förslag till en färdplan för de kommande fem åren. Arbetet berör såväl organisatoriska och strategiska frågor som konkreta mål och nyckeltal att jobba med.

Häromveckan hade vi förmånen att göra en dragning för Bixias ledningsgrupp om hållbarhetsfrågorna i stort och presentera det arbete som gjorts. Utvärderingen visade att det är många som ser nyttan av att hållbarhetsfrågorna lyfts i organisationen och att företaget nu vill lyfta hållbarhetsarbetet som en mer strategisk och integrerad del i verksamheten.

Nu ser vi med spänning fram emot vilka vägval som Bixias hållbarhetsteam och företagsledning kommer göra framöver och önskar er mod och nytänk på vägen!

Vill du läsa mer om Bixias hållbarhetsarbete kan du göra det här »

MenyFler nyheter