Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Bixias erfarenheter av strategiskt hållbarhetsarbete

2019-09-04

Läs om Bixias erfarenheter av att starta upp ett strategiskt hållbarhetsarbete och hur de har använt sig av hållbarhetsredovisningen på denna resa.

Envima har fått förmånen att stötta Bixia i uppstarten av deras strategiska hållbarhetsarbete. Hållbarhet har alltid varit en naturlig del av Bixias verksamhet och företagskultur. Därför har de inte tagit ett mer strategiskt grepp om frågan förrän nu. Deras vision är en förnybar elmarknad för ett hållbart samhälle. För att uppnå det driver de på utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter.  

Bixia började med att ta fram en intern hållbarhetsredovisning och en extern version om deras hållbarhetsarbete med utvalda delar från den interna hållbarhetsredovisningen. Vi ställde några frågor till Matina Rosenberg, chefsanalytiker på Bixia som nyligen har tillträtt som hållbarhetsansvarig, om deras erfarenheter och vad företaget hittills hart lärt sig på sin hållbarhetsresa.

Vad var fördelarna med att starta ert strategiska hållbarhetsarbete med en intern hållbarhetsredovisning?

– Vi har länge arbetat med att främja en hållbar samhällsutveckling, främst genom vår satsning på förnybar och närproducerad el. Fördelen med att göra en hållbarhetsredovisning så tidigt i vår hållbarhetsresa var att vi fick en mer tydlig bild av vårt nuläge, och också en färdplan för vårt strategiska hållbarhetsarbete. Med det i ryggen blir vi ännu bättre och kan säkerställa effektfulla satsningar som leder mot en hållbar samhällsutveckling.

Vilken nytta har ni haft av redovisningen?

– Vi har fått en tydligare, gemensam och samlad bild över nuläget. Vi har snabbt kunnat plocka lågt hängande frukter och vi har fått en grund att stå på. I vårt arbete har vi identifierat fem områden som vi kommer att prioritera i vårt strategiska arbete. Med hjälp av de prioriterade områdena, som är kopplade till vår kärnverksamhet, kommer vi kunna ta oss målmedvetet framåt och vara trygga i att vi gör rätt hållbarhetssatsningar.

Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet med redovisningen och ert strategiska hållbarhetsarbete?

– En utmaning har varit att samla in all statistik och skapa rätt struktur för att underlätta för framtida redovisningar. Att bara starta upp ett hållbarhetsarbete innebär mycket nytt och många nya begrepp, men samtidigt är det mycket utvecklande. Tidvis har det varit lite svårt att orientera sig men det blir lättare allt eftersom.

Vad skulle du säga är viktiga förutsättningar för att komma igång med sitt strategiska hållbarhetsarbete på ett bra sätt?

– Att ha ett tydligt stöd och vilja från ledningen, att skapa ett team eller grupp som fördelar arbetet och också utnyttja kompetensen som redan finns i företaget och i teamet/gruppen.

Vilken nytta har ni haft av samarbetet med Envima?

Väldigt stor nytta! Envimas stöd, kunnande och tydlighet har varit mycket värdefullt. Envima har väglett oss på ett effektivt sätt. Det hade inte varit möjligt utan Envima.

Vad har du för råd till andra verksamheter som ska börja sin strategiska hållbarhetsresa?

– Ha tålamod och ge inte upp. Det är ett mycket utvecklande och meningsfullt arbete som tar tid och ska ta tid. Vår första resa, från tanke till rapport, tog cirka ett år.

 

Vill du veta mer om Bixia och deras strategiska hållbarhetsarbete? Matina Rosenberg medverkar vid Envimas frukostseminarium den 18 september, kom och ställ frågor! Anmäl dig till senast den 11/9.

Klicka här för att ta del av Bixias publika rapport om deras hållbarhetsarbete

 

Är du nyfiken på hållbarhetsredovisningar och hur Envima kan hjälpa ditt företag i arbetet? Kontakta Lina Helmersson, miljö- och hållbarhetskonsult, med dina frågor och funderingar.

Lina Helmersson

Miljö- och hållbarhetskonsult

070-624 74 65

MenyFler nyheter