Blogg: Vem bär ansvaret för omställningen till en cirkulär ekonomi?

2018-10-08

Jens Holm (V) och Kristina Yngwe (C) uppmanar företag att kräva lagstiftning som bidrar till en cirkulär ekonomi. 

Det var en fullsatt lokal på Birger Jarlsgatan i Stockholm när organisationen Cradlenet och tankesmedjan Global Utmaning höll sitt frukostseminarium om cirkulär ekonomi efter valet. I lokalen fanns bland annat representanter från de partier som fått bäst resultat i Cradlenets undersökning av partiernas vallöften inför valet, ordförande för delegationen för cirkulär ekonomi, ordförande för Circular Sweden, samt hållbarhetschefen för White Arkitekter.

Det var en mer eller mindre enig panel som uppmanade företagen att ställa krav på regeringen att ta fram regleringar som bidrar till en cirkulär ekonomi. Det handlade om allt från att belägga fler produkter med pant till att skärpa lagstiftningen om producentansvar och ekodesign, standardisera material i produkter, samt främja grön skatteväxling och delningsekonomi. Budskapet från panelen var tydligt – det är industrin som måste komma till regeringen med förslag på de åtgärder som de ser behövs för att de ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi. Och även om det ligger något i det, företagen har trots allt bäst insikt i deras verksamhet och vilka regleringar som de bromsas upp av i omställningen, så blir det samtidigt en diskussion om ansvar. För vem bär egentligen ansvaret för omställningen till en cirkulär ekonomi?

I slutet på seminariet kom en kommentar från publiken som summerade svaret på den frågan. Personen menade att företagen måste veta att det finns en marknad och en kund för cirkulära affärsmodeller och att regeringen kan visa vägen genom att använda lagstiftningen som ett incitament för företagen att se den nya marknaden. Till exempel att beskatta eller sanktionera material på så sätt att företagen kan se den ekonomiska vinningen i att använda andrahandsmaterial och på så sätt ställa om sina affärsmodeller till att bli cirkulära.  Som i så mycket annat är det inte en ensam spelare som bär ansvaret utan flera. Delegationen för cirkulär ekonomi har därmed en viktig uppgift framöver, att skapa förutsättningar för initiativ och förslag från både regeringen och näringslivet.

 


I valdebatten inför riksdagsvalet diskuterades inte cirkulär ekonomi i så stor utsträckning men inför EU-parlamentsvalet är det ett ypperligt tillfälle att diskutera detta, då förutsättningarna för att till exempel skapa cirkulära materialflöden i mångt och mycket är beroende av att EU reglerar och standardiserar material. Så låt oss hoppas att debatten om cirkulär ekonomi tar ordentligt med fart till dess. 

Här kan du läsa partiernas vallöften för att bidra till en cirkulär ekonomi: http://www.cradlenet.se/vallften-2018/

 

Petra Mattsson

Miljö- och hållbarhetskonsult

070-624 74 99

MenyFler nyheter