”Change goes where money flows”

2017-10-13

Det är finansbranschen och näringslivet som kommer att sätta agendan för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Det var Anna Ryotts, vice vd på Norrsken Fondation, budskap på konferensen Hållbara affärer som hölls i Stockholm den 11:e oktober. Envimas Petra Mattsson var på plats och rapporterar kortfattat om några av intrycken.

Under årets upplaga av konferensen Hållbara affärer, som anordnas av tidningarna Veckans affärer och Aktuell hållbarhet, talades det mycket om FN:s globala hållbarhetsmål och affärsnyttan kopplat till målen. Anna Ryott pratade om hur hållbarhetsmålen har påverkat den globala och svenska spelplanen för näringslivet. Hon liknade de globala hållbarhetsmålen vid världens affärsplan och uppmanade finansbranschen och näringslivet att våga investera i hållbarhetsmålen. ”Change goes where money flows”, sa hon i övertygelse om att det är finansbranschen och näringslivet som kommer att sätta agendan för att nå de globala hållbarhetsmålen framöver.

Ska vi fokusera på alla hållbarhetsmål? Räcker det om vi fokuserar på några och i så fall vilka? Det var några av frågorna som ställdes till Marco Magini på Southpole Group som talade om affärsmöjligheterna kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Hans rekommendation var att börja med att fokusera på de hållbarhetsmål där företagen har störst påverkan och kan göra störst skillnad. Det handlar om att minska sin negativa påverkan och samtidigt öka sin positiva inverkan. Om ett företag till exempel ska minska sin energiförbrukning för att komma närmare mål 7 ”Hållbar energi för alla” ska de samtidigt ställa sig frågan hur de kan göra det för att också ha en positiv inverkan på samma mål eller på ett annat mål. 

Per Bolund, finansmarknadsminister, avrundade konferensen med att betona att det är en ny värld som håller på att ta form. Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand, att investera hållbart är en förutsättning för att kunna ge avkastning till sina ägare i dag och imorgon.

Text: Petra Mattsson

MenyFler nyheter