Cirkulär ekonomi hos Tekniska verken

2019-06-07

Envimas nätverk för miljö och hållbarhet var på studiebesök hos Tekniska verken för att få kunskap om hur de arbetar med cirkulär ekonomi och kretsloppstänk.

Årets andra nätverksträff för Envimas nätverk för miljö och hållbarhet i Linköping blev ett studiebesök hos Tekniska verken. Under besöket fick deltagarna veta mer om hur Tekniska verken arbetar för att nå målet om att bygga världens mest resurseffektiva region. Tekniska verken är en kommunalägd koncern i Linköping som bl.a. erbjuder vatten, fjärrvärme och fjärrkyla, avfallshantering, biogas, elhandel, elnät och effektiva energilösningar. Temat för träffen var cirkulär ekonomi och Tekniska verken jobbar för att varje del inom verksamheten ska vara just cirkulär.

Tillverkningen av biogas är ett bra exempel på ett cirkulärt arbetssätt. Matavfall tas omhand och blir till biogas som vi kan köra våra bilar och bussar på samt biogödsel som kan användas inom jordbruket och på så sätt förse oss med nytt livsmedel. Hos Tekniska verken ses avfall som en resurs. Verksamheten förespråkar dock återanvändning och återvinning i första hand och arbetar bland annat för att minska mängden plast som förbränns. Tekniska verken har som mål att ingen energi som produceras ska ha fossilt ursprung och de har kommit en bra bit på vägen då de i början på 2019 eldade sin sista kolbit.

I träffen ingick även två guidade turer, en busstur runt anläggningen utomhus och en visning av pannan. Studiebesöket blev mycket uppskattat av våra medlemmar och vi vill rikta ett stort tack till Tekniska Verken som hade möjlighet att ta emot oss!

Studiebesök på nätverksträffarna sker oftast en gång per år och hos någon av våra nätverksmedlemmar. Klicka här om du är intresserad av att veta mer om Envimas nätverk för miljö och hållbarhet eller kontakta:

Anna Lindroth
tel: 070-624 74 12
e-post:

MenyFler nyheter