Vi hjälper dig med periodisk besiktning

2018-06-29

Vi på Envima har lång erfarenhet av att utföra periodisk besiktning av miljöfarlig verksamhet inom olika verksamhetsområden.

Vi är väl insatta i miljöbalkens krav och har god inblick i myndigheternas tolkning. Besiktningens omfattning och ingående moment fastläggs i förväg och då i samråd med verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Tillsammans med underkonsult kan vi även genomföra mätning/provtagning av vatten, luft och buller. Uttagna prover analyseras vid ackrediterat laboratorium.

Klicka på den här länken för att läsa mer om hur vi arbetar med periodisk besiktning.

Spara in på framtida kostnader! Kontakta Envima för att boka in periodisk besiktning eller för att få mer information.

 

Andreas Sahlman

Tel: 013 - 13 48 80

Mobil: 0705 - 23 41 35

 

Anna Lindroth

Tel: 013 - 31 42 81

Mobil: 070 - 624 74 12

MenyFler nyheter