Envima på konferens i Visby

MenyFler nyheter

2017-09-19

Den 14 – 17 september var Envima på konferensresa i Visby  för att öka vår kompetens, sammanhållning och ha kul tillsammans.

Studiebesöksdagen startade med att vi fick information om hotell St:Clemens miljöarbete som var det första hotellet på Gotland att bli Svanen märkt och som jobbar mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan åkte vi till GEAB för att höra om deras arbete med förnyelsebar energi och smarta elnät (s.k. Smart Grid). Vi fick också en inblick i Gotlands kamp om att få en ny elkabel till ön från fastlandet, vilket är en förutsättning för att utbyggnaden av förnyelsebar energi ska kunna fortsätta och inte stanna av.

Vi var även på Region Gotland för att höra om vattenmagasinering och hur Gotland försöker öka medvetenheten om vattenbesparing då de har haft stora problem med låga grundvattennivåer under de senaste åren. Därutöver fick vi en introduktion till det intressanta projektet ”Power to gas”, ett projekt för att tillverka biogas utav förnyelsebar energi. Dagen avslutades med en föreläsning om projektet ”Ratta Grönt” som går ut på att öka medvetenheten och nyfikenheten om hållbara bränslen. Som en del av projektet fick familjer möjligheten att testa el- och biogasbilar för att undersöka hur dessa fungerar i vardagen och dela med sig av sina erfarenheter på sociala medier.

Vi vill rikta ett stort tack till Anna Bäckstäde på Region Gotland som hjälpte oss att organisera studiebesöken och som även hjälpte oss att hitta till studiebesöken på cykel. Tack även till Malin Bäckman, Anders Ekström, Ulf Almgren, Leif Thomsson och Bengt-Olof Grahn som tog er tid att ta emot oss! Det blev en mycket intressant dag!

Förutom studiebesöken hann vi med ett kvartalsmöte, en guidad tur och två trevliga middagar tillsammans!