Frukostseminarier om övergången till nya ISO 14001 och kravet på hållbarhetsredovisning

MenyFler nyheter

I maj är ni vid två tillfällen välkomna att ta plats i biografen som tidigare tillhörde Nordisk Film i Stockholm, för att äta frukost och lyssna till två högst aktuella teman inom miljö- och hållbarhetsområdet. Nu bjuder vi in er till ännu en omgång av Envimas välbesökta frukostseminarier.


Läs hela inbjudan här »

Två frukostseminarier kommer hållas.

17 maj kl 08:00-10:00
Hur långt har ni kommit i övergången till den reviderade miljöledningsstandarden ISO 14001:2015?
Den 17 maj redogör vi för hur verksamheter kan arbeta med övergången till den reviderade miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.
Anmälan och mer information här »
 

31 maj kl 08:00-10:00
Funderar ni på att hållbarhetsredovisa?
Den 31 maj går vi igenom hur det nya kravet på en hållbarhetsredovisning påverkar små, medelstora och stora företag.
Anmälan och mer information här »