Frukostseminarium: Ny på hållbarhetsredovisning – hur gör vi?

MenyFler nyheter

2018-01-29

Hur kan en hållbarhetsredovisning bidra med affärsnytta, och hur går man tillväga? 2017 kom kravet för stora företag att hållbarhetsredovisa.

Vid detta frukostseminarium kommer vi titta på de grundläggande stegen mot en första hållbarhetsredovisning och implementering av en strategisk arbetsprocess, både för stora och små företag. Hur lägger vi upp processen? Hur kan vi identifiera de delar som är relevanta för just oss att redovisa och vilka är argumenten för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Vi tittar även på vilka riktlinjer och ramverk som finns att förhålla sig till och olika redovisningsformer.

Frukostseminariet vänder sig till alla er som är nyfikna på hållbarhetsredovisning som verktyg i er organisation, eller vill utveckla ert redovisningsarbete vidare.

Datum: 1 mars
Tid: 07.30 – 09.00. Vi startar dagen med gemensam frukost.
Plats: Cleantech Park. Gjuterigatan 1 C, Linköping

Anmäl dig senast 23 februari till Lina Helmersson (, 070 624 74 65).

Seminariet inklusive frukost är kostnadsfritt. Vid utebliven närvaro debiteras en kostnad på 250 kr. 

Varmt välkommen!