Har du planerat för övergången till de nya standarderna?

2018-02-22

Övergången till de reviderade standarderna för miljö- och kvalitetsledning pågår för fullt och redan certifierade organisationer har till hösten 2018 på sig att uppfylla de nya kraven. Envima gjorde själva övergången under 2016 och har sedan dess hjälpt många organisationer med övergången.

Envima kan erbjuda stöd i alla aktiviteter som krävs för att uppgradera till de nya standarderna.

Exempel på vanliga aktiviteter är:

  • GAP-analys gentemot ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015
  • Intressent- och omvärldsanalys
  • Identifiering och planering av relevanta möjligheter och risker
  • Processkartläggning
  • Miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv
  • Utbildningar/workshops för ledningsgrupper och projektgrupper
  • Internrevision och planering/upphandling av extern revision
  • Planering och genomförande av ledningens genomgång
  • Projektledning för ett effektivt system som fungerar i vardagen och klarar revisionen

Behöver ni fortlöpande stöd i vidmakthållandet av ett anpassat och fungerande verksamhetssystem`?

Då kan vi erbjuda ett långsiktigt samarbetsavtal, som vi kallar Framtidsavtal, vilket innebär att vi till en fast månadskostnad och utifrån era behov projektleder och stöttar er i arbetet.

Vi kan även erbjuda egenutvecklade webbverktyg, Minet och Miljöparagrafen, som effektiviserar och underlättar arbetet.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte för att se hur vi bäst kan hjälpa just dig!

Anna Lindroth
Miljö- och hållbarhetskonsult, certifierad miljörevisor
E-post:
Mobil: 0706-24 74 12    

MenyFler nyheter