Hur har ni tänkt lösa övergången till ISO 14001:2015?

MenyFler nyheter

Den nya miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 är klar. Redan certifierade organisationer har fram till hösten 2018 på sig att uppfylla de nya kraven.

Förslagvis påbörjas arbetet i god tid med att göra en analys av vad som behöver justeras samt utbilda ledningsgruppen i vad förändringarna innebär. Envima erbjuder en helhetslösning i form av analysarbete och utbildning för en smidig övergång till den nya standarden.

 Envima erbjuder er…

  • GAP-Analys  Under ledning av en av våra kunniga revisorer görs en nulägesanalys av ert företags aktuella system inför en övergång till den nya standarden. Ni får också hjälp och stöd med planering och anpassning efter just ert behov.
  • Utbildning  Vi erbjuder företagsanpassad utbildning för t.ex. ledningsgrupp eller projektgrupp.
  • Löpande stöd  Vi stödjer er i hela processen och kan även agera projektledare för övergången till nya ISO 14001:2015.

Läs mer i vårt produktblad eller kontakta:

Anna Lindroth
Miljökonsult, certifierad miljörevisor
Mobil: 070 624 74 12