ISO 45001 på plats

2019-04-24

Medarbetarnas välmående och trivsel har sedan starten 2001 varit i fokus för Envima. Detta för att kunna erbjuda en utvecklande, sund och rolig arbetsmiljö med stort inflytande för oss som arbetar här. Vi vet också att en personal som mår bra även bidrar till att vi kan utföra våra kunduppdrag på bästa sätt.

Sedan 2003 har vi varit certifierade enligt AFS 2001:1 för systematiskt arbetsmiljöarbete, men när ISO 45001 kom 2018 var det en självklarhet för oss att ta oss an detta nya verktyg för att vidareutveckla vårt arbetsmiljöarbete ytterligare.

Under 2018 genomförde vi en GAP-analys mot standardkraven. Utifrån GAP-en hade vi sedan interna workshops med samtliga medarbetare där vi bland annat diskuterade saker som intressentkrav, risker, policy och mål samt samråd och medverkan. Efter smärre kompletteringar i vårt ledningssystem var vi redo för extern revision i mars, och nu har vi vårt nya certifikat på plats: ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001!

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är inte bara ett lagkrav, utan också ett hjälpmedel för att vara en attraktiv arbetsplats, minska kostnader för sjukskrivningar och personalomsättning. Det kan även vara ett verktyg för att öka medarbetarnas engagemang i verksamheten och dess utveckling.

Om du är intresserad av att veta mer om systematiskt arbetsmiljöarbete, ISO 45001 eller arbetsmiljöfrågor i allmänhet är du välkommen att kontakta Anna Flisberg. Mobil: 070-624 00 19. E-post:

MenyFler nyheter