Ökning av arbetsjukdomar bland kvinnor

MenyFler nyheter

2017-08-22

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar att anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem runt om på landets arbetsplatser ökade för sjunde året i rad.

För sjunde året i rad rapporterar Arbetsmiljöverket en oroväckande trend där arbetssjukdomar, till följd av hur arbetet organiseras och dåliga relationer på jobbet, ökar bland kvinnor. ”Både arbetsgivare och politiker behöver ta ansvar för att vända trenden”, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Statistiken bygger på de anmälningar som gjordes till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren. 46 procent av anmälningar om arbetssjukdom som gällde kvinnor uppgavs vara orsakad av organisatoriska eller sociala faktorer, det vill säga hur arbetsgivare organiserar arbetet och relationerna på jobbet. Det handlade ofta om alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt, samt om problem i relationerna på arbetsplatsen. Motsvarande siffra för män var 21 procent.

Mer info finns på www.av.se