Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Kom ihåg att anteckna och rapportera in ert farliga avfall nästa vecka!

2020-10-29

Nu på söndag, den 1 november, börjar de nya reglerna för anteckning och inrapportering av farligt avfall att gälla. De nya reglerna gäller för alla som producerar eller hanterar farligt avfall.

Anteckningar om avfallet ska föras innan transporten påbörjas och ska sedan rapporteras in till avfallsregistret hos Naturvårdsverket senast 2 arbetsdagar efter att transporten skett.

Vad gäller för mig som beställer hämtning?

Det är möjligt att lägga ut anteckningen och rapportering på t.ex. transportör eller mottagare om de erbjuder tjänsten. Det är dock du som avfallsproducent som har det yttersta ansvaret, därmed behöver ni säkerställa att detta sker, oavsett om ni genomför anteckningar eller rapportering själva eller lägger ut uppdraget på en extern aktör.

Vad gäller för mig som transporterar farligt avfall i egen regi?

För dig som har tillstånd för egen transport av farligt avfall gäller också antecknings- och rapporteringsskyldigheten.

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om det nya avfallsregistret och hur rapporteringen ska ske. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/ 

MenyFler nyheter