Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Kundintervju: Saab

2021-06-03

Med över 6000 anställda är Saab Östergötlands största företag. Sedan 2014 är Ulrika Hakfelt miljöchef för affärsområdet Aeronautics, det största inom Saab i Linköping, och här berättar hon mer om Saabs miljöarbete, utmaningarna och möjligheterna kopplat till affären och vad hon tror krävs för en framtida, hållbar värld.

"Hållbarhet är en av våra viktigaste frågor men det finns ingen gräddfil för miljöinvesteringar"

Ulrika Hakfelt är utbildad civilingenjör inom kemiteknik. Hon kom till Saab 2008, efter att ha jobbat på en branschorganisation för färg, lim och tvättmedel och är sedan 2014 miljöchef på Saab. Ett arbete som innebär mycket, högt som lågt, menar Ulrika.

- För mig handlar det mycket om planering, så att vi jobbar utifrån och efterföljer relevanta standarder, så som 14 001. Att vi alltid är uppdaterade och aktuella", säger Ulrika.

Arbetet innebär också att proaktivt arbeta med miljöarbetet genom att sätta och följa upp miljömål.

- Tillsammans med mitt team, som består av tre medarbetare, så tar vi fram förslag till miljömål som sen ledningen fastslår.

Ett miljömål Saab Aeronautics satt upp är att minska energiförbrukningen med 25 procent under 2021 mot jämförelseåret 2016. Det ska man göra genom effektivare användning av fjärrvärmen samt minska elförbrukningen. Ett annat är att till år 2025 ska alla farliga kromater i kemikalier, som varit godkända inom militär och flyg, vara borta och ersatta med mindre farliga. Ett tredje är att totalt sett minska antalet kemiska produkter.

- Vi har satt många viktiga och relevanta miljömål, som vi bedömer att vi kommer nå. Ibland kan dock utmaningen vara att hitta bra KPI:er för att verkligen se om vi når fram till våra mål.

Vidare menar Ulrika att det är viktigt att visa på affären och lönsamheten i att arbeta hållbart – inte minst för ledningen och investerarna.

- Det är klart att alla tycker det här är en viktig och prioriterad fråga. Men det finns ingen gräddfil för miljöinvesteringar. Precis som för allt annat vi investerar i måste vi göra en avvägning när och om vi kan börja tjäna pengar på det här. Och vi vet, av erfarenhet, att det mesta lönar sig.

På Saabs olika avdelningar finns miljöchefer. Koncernövergripande har man även en hållbarhetschef som i sitt team har det övergripande ansvaret för Saabs breda hållbarhetsarbete. Ett arbete som bland annat handlar om antikorruption, socialt ansvar och medarbetarnas välmående.

Hårda krav

Envima och Saab har samarbetat i många år, bland annat genom att Saab anlitat Envima som konsulter vid arbetstoppar. Envima hjälper också till med så kallade periodiska besiktningar.

- Vi bedriver miljöfarlig verksamhet och på den plats vi är så ställs det höga krav. Länsstyrelsen granskar oss, att vi efterlever tillstånden vi fått, och det hjälper Envima oss att se till att vi gör.

Miljö- och hållbarhet har under lång tid stått högt upp på Saabs agenda, men det har blivit än mer aktuellt de senaste åren.

- Det är en större medvetenhet hos alla, såväl från ledning som gemene man. Jag märker det främst genom att fler ställer spontana frågor och att vi är fler som jobbar och blir berörda av frågan. HR märker det i rekryteringar där allt fler ställer frågan hur vi jobbar med miljö och hållbarhetsfrågor.   

Och vad som krävs för att vi ska ha en hållbar värld svarar Ulrika såhär.

- Det handlar om samverkan och ett kollektivt ansvar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det handlar om såväl staten, företag och den enskilda individen. Vi alla har ett ansvar för att göra det vi kan, avslutar Ulrika. 

Foton: Saab

MenyFler nyheter