Äldre märkning upphör att gälla

MenyFler nyheter

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen.

Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning. För märkning av kemiska produkter på arbetsplatser finns övergångsregler fram till 1/6 2019.

Hur påverkar detta din verksamhet? Läs mer här »