Lyckat seminarium om arbetsmiljö och stress!

2018-10-15

Tillsammans med Papilly anordnade Envima ett seminarium i Stockholm på temat arbetsmiljö och stresshantering.

Det blev ett välbesökt seminarium med ett åttiotal deltagare. Att många deltagare uppskattade informationen återspeglades inte minst i att många ville ha återkoppling och ta del av materialet. Glädjande nog kunde vi också konstatera ett stort intresse för ISO 45001:2018 och att frågan om arbetsmiljö och stress har kommit upp ordentligt på ledningsgruppers agenda.

Det kommer bli mycket intressant att se hur de första certifieringarna enligt standarden blir och på vilken nivå de kommer ligga, liksom vilka förväntningar externrevisorerna kommer att ha på integreringen av ISO 45001:2018 i verksamhetssystem.

Vill du veta mer om vad vi har att erbjuda inom arbetsmiljö och ISO 45001? Kontakta oss!

PETER FRÄNNGÅRD

070 - 624 75 57

GÖRAN SJÖBLOM

070-624 75 85

MenyFler nyheter