Mäta hållbarhetsnyttan med Sustainergies

2018-11-16

Tillsammans med Sustainergies* anordnade vi ett case för ett 20-tal studenter för att undersöka hur Envima kan mäta hållbarhetsnyttan hos våra kunder.

Syftet var att låta studenterna få en inblick i Envimas verksamhet samtidigt som de fick ta sig an frågor som vi på Envima själva jobbar med. Frågeställningen för caset som studenterna fick arbeta med löd som följande:

Hur kan Envima mäta hållbarhetsnyttan i deras kommunikation mot kund och hur kan Envima kvantifiera sina resultat av konsultarbetet?

För att skapa ett bredare perspektiv delades studenterna in i fem olika grupper där varje enskild grupp fick fokusera på ett av Envimas affärsområden. Det fördes många intressanta diskussioner i de olika grupperna med många nya idéer om hur miljö- och/eller hållbarhetsnytta kan mätas i olika typer av uppdrag.

En av grupperna kom med förslaget att hållbarhetsredovisningar som Envima hjälper sina kunder med skulle kunna utvärderas av en tredje part bestående av studenter. Utvärderingen skulle göras för att titta närmare på hur hållbarhetsarbetet har utvecklats under året och hur tillgänglig informationen är för någon som inte är insatt i hållbarhetsredovisningen eller i det aktuella företaget.

Vi på Envima är väldigt nöjda och tacksamma för mötet med studenterna då vi kunde ta med oss flera idéer och nya tankesätt från dagen. Vi vill också tacka alla studenter som tog sig tid att delta och som bidrog med engagemang och nya perspektiv. Vi hoppas att studenterna kan dra nytta av erfarenheten och att vi kunde bidra med nya insikter i deras lärandeprocesser.

*Sustainergies är en verksamhet som skapar möjligheter för studenter att arbeta med hållbarhet i praktiken.

MenyFler nyheter