Miljökommunikation för Vi gör't!

MenyFler nyheter

Envima sköter miljökommunikationen för projektet Vi gör't via webbsidan vigort.se och sociala medier.

Vi gör’t! är ett projekt som lyfter fram goda exempel som företag gör inom miljöteknik, hållbarhet och gröna näringar i Östergötland.

Bakom projektet ligger Energikontoret östra Götaland, Vreta Kluster, Cleantech Östergötland och Region Östergötland.