Miljönätverken i Östergötland på studiebesök

MenyFler nyheter

Miljönätverken i Östergötland besökte Cleantech Park under fredagen. Efter en rundvandring och presentationer av Envima, Energifabriken och Energikontoret avslutades besöket med den traditionella fredagsfrukosten tillsammans med alla i huset.

Miljönätverken är obundna nätverk som består av företag och organisationer i Norrköping, Linköping och Söderköping med omnejd. Nätverkens syfte är att skapa kontakt och utbyta erfarenheter mellan medlemmarna samt sprida kunskap och ge inspiration och nya idéer till medlemmarna.

Envima tackar för ett trevligt besök!