Nätverksträff om Agenda 2030 och de globala målen

2018-12-07

Hur kan din verksamhet arbeta med de globala hållbarhetsmålen och hur kan arbetet integreras i verksamheten? Dessa frågor diskuterades på nätverksträffen i Stockholm.

Det var en bra blandning av verksamheter som deltog på nätverksträffen i Stockholm, allt från myndigheter och större företag till mindre ideella organisationer. Förepresentanterna som deltog kommer alla i kontakt med miljö- och hållbarhetsfrågor i sitt vardagliga arbete och deltog för att diskutera och utbyta erfarenheter kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Temat för denna träff, som också var den sista för året, var Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Petra Mattsson höll ett föredrag om hur verksamheter kan arbeta med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen och hur arbetet kan integreras i verksamheten via metodiken i SDG Compass. Metodiken bygger på fem steg, vilka handlar om att:

  1. Förstå de globala målen och ”the business case”
  2. Definiera prioriteringar utifrån värdekedja, intressenter och positiva samt negativa aspekter
  3. Sätt mål utifrån steg 1 och 2 samt era ambitioner
  4. Integrera i verksamhetens olika funktioner och nivåer
  5. Kommunicera och rapportera resultatet

Efter föredraget hölls en workshop där deltagarna fick välja ut de mål som de ansåg var viktiga för sina verksamheter utifrån en viktmatris med hjälp av en pedagogisk kortlek. Tanken var att de skulle kunna göra en liknande workshop i deras verksamheter för att ringa in och prioritera sina viktigaste frågor och mål.

Dagen resulterade i många givande diskussioner där alla delade med sig av sina erfarenheter och tips på hur det går att arbeta med de globala hållbarhetsmålen. T.ex. taktik för hur man som miljösamordnare, miljö- eller hållbarhetschef når ledningen, om målen ska vara s.k. utifrån och in eller inifrån och ut mål, prioritering av mål så att verksamheter både arbetar för att minska sin negativa påverkan men också bidrar med sin positiva påverkan.


 

Sitter du också och funderar på liknande frågor men har inte någon att diskutera med? Gå med i nätverket och ta del av erfarenhetsutbyten, tips och råd samt givande diskussioner.

Som medlem i Envimas nätverk för miljö och hållbarhet får du möjlighet att utbyta erfarenheter med personer som driver miljö- och hållbarhetsarbetet i sina organisationer och branscher. Genom föreläsningar, workshops och studiebesök får du också inspiration, tips och hjälp i utvecklingen av din organisations miljö- och hållbarhetsarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år på två olika orter, Stockholm och Linköping.

Kontakta Petra Mattsson, , om du vill veta mer om nätverket i Stockholm.

Kontakta Anna Lindroth, , om du vill veta mer om nätverket i Linköping.

MenyFler nyheter