Nätverksträff om Cirkulär ekonomi

2017-12-06

Cirkulär ekonomi är ett koncept som utmanar status quo. Men vad innebär egentligen cirkulär ekonomi för ditt företag? Hur kan du skapa cirkulära affärsmodeller som bidrar till en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling?

Under nätverksträffen för ”Hållbart Miljönätverk i Mälardalen” gick Envimas miljö- och hållbarhetskonsult Petra Mattsson igenom konceptet cirkulär ekonomi. Olika cirkulära affärsmodeller diskuterades och nätverksmedlemmarna gjorde en innovationsworkshop där utmaningen var att skapa cirkulära affärsmodeller åt HP. Lösningen blev ett zero-waste koncept där moduldatorer leasas ut till användare. Moduldatorerna distribueras ut via ett ”all inclusive” transportsystem och repareras/uppdateras lokalt via lokala HP-kontor som tillhandahåller 3D-skrivare.

 

Nätverksmedlemmarna diskuterade också hur de kunde implementera cirkulära affärsmodeller i sina verksamheter. Några av de saker som de identifierade som viktiga för att komma igång med arbetet var följande:

  • Engagera rätt personer i organisationen som kan fungera som katalysatorer för cirkulära affärsmodeller. En nätverksmedlem berättade hur hen hade bjudit med sig en kollega från säljavdelningen till ett frukostseminarium i cirkulär ekonomi och hur kollegan hade blivit eld och lågor pga. lönsamheten i modellerna. Det finns fler rapporter som tar upp lönsamheten och affärsnyttan med cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, t.ex. rapporten ”Towards the circular economy” från Ellen MacArthur Foundation.
  • Gör en nulägesanalys över var organisationen befinner sig. Det vill säga vad gör ni i dag som överensstämmer med konceptet cirkulär ekonomi? Hur ser processerna ut? Är det någon process som är cirkulär? Vad saknas? Var brister det?
  • Väck ledningens intresse! Det finns lite olika sätt som ni kan göra det på. Ett sätt är att bjuda in till en workshop som tar upp dagens hållbarhetsutmaningar, cirkulära affärsmodeller och företagets långsiktiga vision och roll i samhället.

 

Vill du gå med i nätverket?

Som medlem i Hållbart Miljönätverk i Mälardalen får du möjlighet att byta erfarenheter med andra hållbarhets- och miljöansvariga. Genom föreläsningar, workshops och studiebesök får du inspiration, tips och hjälp i din verksamhets hållbarhetsarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år och varje träff har ett tema som medlemmarna bestämmer.

Kontakta om du vill veta mer om nätverket i Mälardalen.

Kontakta om du vill veta mer om nätverket i Östergötland.  

MenyFler nyheter