Nätverksträff om miljökrav vid inköp och upphandling

2018-06-06

Har din verksamhet en strategi för när miljökrav ska ställas vid inköp och upphandling, vilka krav som ska ställas och hur uppföljningen ska gå till? Läs Anna Flisbergs fem steg för miljökrav i inköps- och upphandlingsprocessen som presenterades vid vår senaste nätverksträff.

Envimas nätverk för miljö och hållbarhet i Stockholm träffades för andra gången i år för att diskutera miljökrav vid inköp och upphandling. Den här gången hade deltagarna fått bjuda med sig en person från sin verksamhet som arbetar med inköp och upphandling för att bredda diskussionerna. Anna Flisberg, miljö- och hållbarhetskonsult på Envima, höll i en inledande presentation på temat där hon bland annat tog upp fem viktiga steg i processen att ställa miljökrav:

  1. När miljökrav ska ställas

I vilka upphandlingar och inköp är det som mest effektivt att ställa miljökrav utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och strategiskt perspektiv

  1. Vilka miljökrav ska ställas

Olika typer av miljökrav bör ställas beroende på vad som köps in, t.ex. om det är en tjänst, produkt eller leverantör, och hur miljömognaden ser ut i branschen

  1. Utvärdering av anbud

Vilka kriterier som används för att utvärdera att anbuden lever upp till ställda miljökrav och värdering av anbuden

  1. Uppföljning av ställda miljökrav

Hur uppföljningen kan gå till, vilka metoder som kan användas och vem som är ansvarig för att det genomförs. Att uppföljning av miljökrav görs är lika viktigt som att ställa miljökrav.

  1. Utvärdering av inköpsprocessen

Vilka miljökrav ställdes? Hade kraven någon effekt? Uppfyllde alla anbud kraven eller var det någon som slogs ut? Påverkade kraven vem som vann upphandlingen? Att utvärdera själva processen ger en värdefull feedback för att ytterligare effektivisera processen.

Därefter diskuterade deltagarna hur de skulle kunna utveckla inköps- och upphandlingsprocessen i respektive organisation vad gäller att ställa miljökrav, uppföljning och samarbetet mellan miljöenheten och enheten för inköp och upphandling.

Vill du gå med i nätverket?

Som medlem i Envimas nätverk för miljö och hållbarhet får du möjlighet att utbyta erfarenheter med personer som driver miljö- och hållbarhetsarbetet i sina organisationer och branscher. Genom föreläsningar, workshops och studiebesök får du också inspiration, tips och hjälp i utvecklingen av din organisations miljö- och hållbarhetsarbete. Nätverket träffas 4 gånger per år på två olika orter, Stockholm och Linköping.

Kontakta Petra Mattsson, , om du vill veta mer om nätverket i Stockholm.

Kontakta Anna Lindroth, , om du vill veta mer om nätverket i Linköping.  

Läs mer om nätverket här!

MenyFler nyheter