Nu är den här – Envimas egna hållbarhetsredovisning!

2017-10-18

Fler och fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling och att det går att kombinera affärsmässighet. För oss som miljö- och hållbarhetskonsulter ser vi det som en självklarhet att leva som vi lär så långt det är möjligt.

Redan 2003 certifierade vi verksamheten enligt ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001:1. Vi satsar mycket på produktutveckling och kompetensutveckling av personalen eftersom kunskapsöverföring till kund och de förändringar vi kan bidra till i våra uppdrag är vår absolut största och viktigaste hållbarhetsfråga. Vi jobbar även med våra tjänsteresor, olika samhällsengagemang och inte minst att personalen ska trivas.

Av samma skäl har vi nu valt att göra vår första egna hållbarhetsredovisning, även om vi inte har ett lagstadgat krav på oss att göra det. Vi har valt att redovisa enligt Global Compacts 10 principer, men även tagit hänsyn till Agenda 2030. Det har varit ett roligt och lärorikt arbete som också hjälper oss att se vad vi behöver fokusera på framöver. Välkommen att ta del av vårt första steg på redovisningsresan!

Är det dax för er att hållbarhetsredovisa 2017? Vi lotsar er på resan! Kontakta Lina Helmersson 0706-24 74 65 för frågor och information.

Varför kommer hållbarhetsredovisningen för 2016 först nu? Vi valde att invänta det ekonomiska resultatet för vårt brutna räkenskapsår september-augusti och släpper därför vår redovisning först nu. Övriga uppgifter avser dock helåret 2016.

MenyFler nyheter