Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Nu är den här – vår hållbarhetsredovisning för 2018!

2019-06-23

Det är vår tredje redovisning och jag har verkligen insett kraften i att använda hållbarhetsredovisningen som ett verktyg i vårt strategiska hållbarhetsarbete, berättar Envimas vd Anders Johansson.  

Arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningen medför ett systematiskt sätt att arbeta med frågorna genom att vi identifierar våra väsentliga hållbarhetsfrågor, sätter mål och nyckeltal utifrån våra väsentliga frågor, planerar för vilka åtgärder som ska genomföras och vilka resurser, roller etc. som krävs, samt årligen följer upp arbetet. Arbetsrutinerna har också integrerats i vårt ledningssystem. Uppföljningen paketeras sedan i en kommunikativ hållbarhetsredovisning som både levandegör vårt hållbarhetsarbete och stärker vårt varumärke.

 

 

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi internt på Envima arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det är ett arbete som vi har påbörjat och som vi kommer att fördjupa oss i ytterligare under året. Du kan också läsa om hur vi har arbetat med våra verksamhetsmål kring områdena Hållbara vimor (t.ex. att vi har möjliggjort för en person med LSS-beslut att få arbeta på en vanlig arbetsplats), Hållbar resurshantering (t.ex. samarbetet med Sustainergies för att mäta miljönyttan hos våra kunder) och Hållbara affärer (t.ex. arbetet med mänskliga rättigheter hos våra leverantörer). Jag hoppas att vår redovisning kan bidra till att du får inspiration att ta nya tag med ert egna hållbarhetsarbete!

 

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor eller behöver stöd i er redovisningsprocess.

 

Klicka här eller på bilden ovan för att ta del av vår hållbarhetsredovisning för 2018

 

Anders Johansson, VD på Envima

MenyFler nyheter