På hållbarhetschefens agenda 2018

2018-03-01

Förra veckan var Envima på Narvas panelsamtal i Stockholm om trenderna i hållbarhetsarbetet med Marie Baumgarts, SEB, Nyamko Sabuni, ÅF och Louise König, Coop Sverige. Diskussionerna var mycket intressanta och berörde flera viktiga områden. Här bjuder vi på några trendspaningar som vi fastnade för.

Fundera på hur ert företag kan ta avstamp i hållbarhetstrenderna och utveckla verksamheten!

  • Även om hållbarhetsfrågan numera har lyfts fram i organisationerna så kvarstår det fortfarande en del innan den är en betydande del av att påverka affären.
  • Det blir allt viktigare att kunna mäta vår förbättring och visa vad vi faktiskt åstadkommer och inte bara prata om att det ska göras.
  • Vi bör jobba mot de globala hållbarhetsmålen och visa hur vår organisation hanterar de mål som är relevanta för oss.
  • Vår organisation bör jobba för att underlätta för kunden att göra rätt.
  • Vi som kund bör efterfråga hur vår leverantör jobbar med hållbarhet.
  • Ökad lagstiftning förespås kring hållbarhetsfrågorna för att reglera bort dåliga saker och göra plats för nya.
  • Det är företagens ansvar att vara ”second line of defence” när politiken och lagstiftningen missar viktiga frågor.
  • Fokusera inte bara på CO2-frågan även om den kan vara viktig ur ett varumärkesperspektiv. Lyft blicken och ha ett helhetsperspektiv.
  • Mer kvinnligt ledarskap är viktigt för en hållbar utveckling.

Diskussionerna stärkte oss i vår övertygelse om att jobba med hållbarhetsfrågor och att verka för ökad samhällsnytta och förbättrad miljöprestanda är enda vägen att uppnå hållbara affärer!

Läs mer om hur Envima jobbar med hållbara affärer här

MenyFler nyheter