Projektet ”VäxtHus” ger hållbara företag

2018-03-27

På mindre än ett år har fyra företag i VäxtHus-projektet certifierat sina verksamheter enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Envima anlitades av Almi Östergötland under 2017 för att ansvara för ett delprojekt i VäxtHus. Syftet var att stödja deltagande företag med att upprätta och införa företagsspecifika och anpassade verksamhetssystem som uppfyller förväntningarna enligt de internationella standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Delprojektet genomfördes vid fyra workshops utspridda under året och mellan träffarna fick företagen individuell coachning av Peter Fränngård, miljö- och hållbarhetskonsult på Envima. Målet med delprojektet var att företagen skulle ha möjlighet att certifiera sina verksamheter.

Första träffen var i mitten av mars 2017 och nu har fyra företag genomfört sina certifieringsrevisioner och blivit certifierade. Att det har tagit mindre än ett år för verksamheterna att bygga upp sina verksamhetssystem, implementera och leva efter de uppbyggda verksamhetssystemen och nu bli certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 är ett mycket gott tecken på ett gediget arbete och engagemang.

Tack vare de deltagande företagens vilja att samarbeta, ge varandra feedback och ta del av varandras arbete, har projektet varit mycket lyckat. Som projektledare har det varit en utmaning att hantera sex verksamheter samtidigt och säkerställa att alla får nytta av att vara med. Utan företagens engagemang hade det varit svårt. Deltagarna har gått från att ha minimal kunskap om standardernas förväntningar och hur de vill bygga upp sina system, till att ha förståelse för standarderna samt sina egna företagsanpassade och certifierade verksamhetssystem, berättar Peter Fränngård.

Vill du veta mer om hur projektet genomfördes? Eller går du själv i tankar på att certifiera er verksamhet? Kontakta Peter Fränngård som har många års erfarenhet av att hjälpa organisationer på resan mot en certifiering.

 

Peter Fränngård

E-post:

Tele: 070 624 75 57

 

 

Projektet VäxtHus är ett samarbete mellan Almi Östergötland och Linköpings universitet där 22 företag har bjudits in för att under tre år bland annat utveckla varsin miljömässigt hållbar produkt eller tjänst. Genom projektet har företagen erbjudits seminarier, coachning och innnovationscheckar. Projektet har finansierats av Almi, Region Östergötland, Linköpings universitet och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

 

Läs mer om projektet VäxtHus här:

https://liu.se/nyhet/hallbarhet-kraver-nytankande

https://liu.se/artikel/vaxthus-gjorde-dem-redo-att-vaxa

https://liu.se/artikel/vaxthus-gav-skjuts-at-miljoarbetet

http://klimatsynk.se/projektportfoljer/energieffektivisering-i-sme/vaxthus.html

MenyFler nyheter