Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Se krisen som en möjlighet att jobba hållbart

2020-04-07

Vi möter den sköna våren samtidigt som vi är mitt i en kollektiv kris. Under de senaste veckorna har samhället på kort tid visat att det kan mobilisera och införa drastiska förändringar, när det krävs. Det inger hopp för den hållbara framtid vi alla behöver ställa om till! Anders Johansson, VD på Envima, delar med sig av sina reflektioner.

En ungdomsrörelse har under snart två år växt enormt under uppropet att agera för klimatfrågan och en hållbar framtid. De får alltmer gehör och de flesta politiker och beslutsfattare verkar idag uppskatta och förstå vikten och innebörden av deras budskap. Samtidigt möts rörelsen, med Greta Thunberg i spetsen, ofta av svaret att det inte går att åstadkomma så stora och drastiska förändringar som efterfrågas på kort tid. Men nu har vi motbevisat oss själva: Regeringar agerar kraftfullt för att rädda världsekonomin och politiker, näringsliv och lokalsamhälle anpassar sig snabbt och hittar nya, snabba och innovativa lösningar för de utmaningar vi helt plötsligt står inför i och med coronakrisen. När det verkligen gäller kan vi åstadkomma stora förändringar!

Det är viktigt att understryka att det inte finns något positivt i att coronakrisen kortsiktigt minskar växthusgasutsläppen genom att den globala ekonomin bromsar in. Som Johan Rockström skriver: ”Vi kommer aldrig nå ett stabilt klimat på Jorden om vägen dit är att människor skall förlora jobb och att företag knäcks och börsen rasar. Enda sättet att nå en hållbar framtid är att vägen dit är mera attraktiv, för jobben, ekonomin, hälsan, och säkerheten.” 

Det offentliga kliver nu fram på ett sällan skådat sätt, för att rädda företag, jobb och nationers integritet. En signifikant del av världens BNP satsas, från oss skattebetalare, för att rädda ekonomin. De krispaket och lösningar som levereras från olika håll tenderar ofta att försöka rädda det som räddas kan för att sedan kunna återgå till vår tidigare situation. Men i det här läget finns stora möjligheter för världens, näringslivets och det lokala samhällets ledare att fatta beslut som tar oss in i en mer hållbar framtid. Om vi ser till att ställa krav på att dessa räddande insatser samtidigt ska bidra till omställningen till långsiktigt hållbara företag och verksamheter hanterar vi två kriser samtidigt, inom ramen för dagens världsekonomi.

Coronakrisen är en prövning för oss alla och vi tvingas nu anpassa oss när förutsättningarna ständigt ändras. Vi på Envima gör det bästa vi kan av situationen, tillsammans med er, med de möjligheter vi har. Vi försöker hela tiden tänka nytt för att vi, precis som förut, ska kunna fortsätta resan mot en mer hållbar framtid, även om det sker på ett annat sätt än tidigare. Vi ställer om och bedriver en allt större del av vår verksamhet på distans med de fantastiska tekniska verktyg vi har idag. Envima fortsätter alltså som vanligt, men vi anpassar vårt tillvägagångssätt, för att visa hänsyn till varandra och vår omgivning.

Samtidigt vill vi peppa och ingjuta hopp i dessa tider! Vi uppmuntrar därför alla företag och organisationer att se denna tid som en möjlighet: Se över verksamheten, identifiera nya affärsområden och erbjudanden och ta fart i hållbarhetsarbetet! Om vi nyttjar den här tiden klokt kan vi passa på att bygga upp förtroende och varumärke, skapa ett försprång och komma ur krisen starkare och mer konkurrenskraftiga. Bättre rustade för en hållbar och förnybar framtid.

Den ekonomiska hållbarheten i våra verksamheter prövas nu. Frågan är hur vi vill se oss själva på andra sidan av den här krisen? Svåra och osäkra tider kan göra att vi inte vågar satsa nytt och drar öronen åt oss även i redan beslutade strategier och utvecklingsarbete. Men det är smart att tänka tvärtom: satsar vi tid och energi på att utveckla och göra verksamheten mer hållbar nu, kan vi få utväxling och affärer på det när marknaden och ekonomin börjar röra på sig igen. Att i orostider strypa eller inte upprätthålla ert hållbarhetsarbete riskerar också att sända signaler både internt och externt av att ni som företag kliver tillbaka och inte engagerar er.

Samhällets anpassning och kreativa förmåga i Corona-tider är inspirerande och visar på vår fantastiska förmåga att resa oss i en global kris. Tänk vad vi kan! Så stoppa inte ert hållbarhetsarbete nu! Fortsätt jobba på mot era mål, värna om alla era interna ambassadörer i era medarbetare och passa på att stärka ert varumärke för att få ett försprång i hållbarhetsarbetet. Och hör av er om ni behöver hjälp med coachning på vägen eller andra smarta digitala lösningar i dessa distansierade tider.

Anders Johansson,

VD på Envima

MenyFler nyheter