Seminarium om redovisning enligt den nya hållbarhetslagstiftningen

MenyFler nyheter

Den nya lagstiftningen om obligatorisk hållbarhetsredovisning trädde i kraft den 1 december 2016. Välkommen på ett seminarium 13 februari där vi går igenom vad det innebär.

Den nya lagstiftningen om obligatorisk hållbarhetsredovisning trädde i kraft den 1 december 2016. Den innebär att alla medelstora och stora bolag ska redovisa hur de arbetar med miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. På detta seminarium berättar Envima om de nya redovisningskraven. Vi går igenom vad hållbarhetsredovisning egentligen är och tittar på vad den ska innehålla, hur du kan lägga upp arbetet, samla in data och presentera den.

Vår förhoppning är att du efter seminariet ska ha en god uppfattning om vad de nya lagkraven innebär och hur ert företag kan jobba vidare med frågan.

Seminariet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!

Tid: 2017-02-13 13:00 – 15:30
Plats: Cleantech Park Gjuterigatan 1C, Linköping

Anmäl er redan nu via denna länk »

…eller kontakta:
Anna Lindroth
Miljökonsult
Mobil: 070 624 74 12