Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Skatt på avfallsförbränning höjs snart igen

2020-12-09

I april i år trädde lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns i kraft. Skatten på avfallsförbränning höjs successivt årligen och snart är det dags igen.

Skatten utgör ett miljöstyrmedel i Sveriges omställning för att nå klimatmålen samt skapar incitament för verksamheter att bli mer resurseffektiva och alltmer giftfria i sin avfallshantering.

Skattesatsen har sedan april 2020 varit 75 kronor per ton avfall som förbränns. I januari 2021 kommer skattesatsen att höjas till 100 kronor per ton. Nästa inplanerade höjning är 2022 och kommer då att uppgå till 125 kronor per ton. Undantag från skatteplikten infördes för biobränsle, farligt avfall, animaliska biprodukter samt viss produktion av material som innehåller avfallet eller dess restprodukter. Avdrag för skatten får göras för avfall som förs ut från en förbränningsanläggning.

MenyFler nyheter