Sök investeringsstöd från Klimatklivet!

MenyFler nyheter

2017-08-28

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner.

Det går till exempel att söka stöd för att:

- fasa ut fossil energi

- ta tillvara restvärme

- bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO

- uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas

- installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Stödet söks hos respektive länsstyrelse och mer info finns hos Naturvårdsverket.

Regeringen har nyligen även lanserat Industriklivet – en långsiktig satsning för att förbereda den svenska industrin inför framtiden. 300 miljoner kronor per år satsas mellan 2018 - 2040 för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. Så om ni inte söker Klimatklivet kommer det förmodligen att finnas chanser att söka pengar från Industriklivet framöver. Läs mer här!