Studiebesök på Wenngarn med Hållbart Miljönätverk i Mälardalen

MenyFler nyheter

2017-09-08

Den 7:e september var Hållbart Miljönätverk i Mälardalen på Wenngarns slott för att se projektet Hus utan Sladd. Ett off-grid hus som varken är kopplat till el, vatten eller avlopp. Det andra temat för dagen var leverantörsbedömningar enligt den nya ISO 14001 standarden.

Vi startade dagen med frukost på bageriet på Wenngarn. Göran Sjöblom, miljöjurist på Envima, höll i diskussionen om leverantörsbedömningar enligt den nya standarden ISO 14001:2015. Vad är skillnaden mellan den nya och den gamla standarden? Hur påverkar den nya standarden ambitionsnivån i de krav som ställs på externa leverantörer? Vilken roll spelar kommunikationen i den nya standarden? Det var några av de frågor som diskuterades.

Efter frukosten träffade nätverket Jens Johansson som var med och byggde Hus utan Sladd och som i dag även bor i det. Huset är självförsörjande och all el kommer från förnybara källor, främst solpaneler som är monterade på taket och längs med husets staket. Duschen återvinner sitt eget vatten och avloppsreningen syns som en dekorativ damm på framsidan av huset.

Efter en kort rundvandring på slottet avslutades förmiddagen med en picknick i parken. Tack alla deltagare för ert engagemang och generositet i att dela med er av era tankar, frågor och erfarenheter!

Nästa träff planerar vi till den 13 november 2017 kl. 09.00-13.00.

Vill du byta erfarenheter, få hjälp med och inspiration till din organisations miljö- och hållbarhetsarbete? Bli en del av Hållbart Miljönätverk i Mälardalen. Kontakta Göran Sjöblom (, 08-19 87 66) för att få veta mer.