Tekniska verkens erfarenheter av hållbarhetsredovisning

2019-06-26

Läs om koncernens erfarenheter av arbetet med hållbarhetsredovisningar – ett verktyg för att bygga världens mest resurseffektiva region.

Envima har fått förmånen att projektleda Tekniska verken-koncernens arbete med de årliga hållbarhetsredovisningarna. För Tekniska Verken har hållbarhet och resurseffektivitet alltid varit en naturlig del av verksamheten, men att göra hållbarhetsredovisningar är relativt nytt för dem. Vi ställde några frågor till Hanna Nyberg, miljöingenjör på hållbarhetsavdelningen som jobbar med redovisningen, om deras erfarenheter och vad företaget lärt sig under resan hittills.

Har ni haft någon nytta av hållbarhetsredovisningen?

Ja, det har vi! Vi får en bra, samlad bild av hur långt vi kommit med vårt hållbarhetsarbete och vi har på ett tydligare sätt kunnat identifiera inom vilka hållbarhetsområden vi kan lyfta oss i. Vi har använt redovisningen för både intern och extern marknadsföring och vi har börjat använda det som Employer branding-material. Vi ska också göra en film om vår hållbarhetsredovisning som kommer ut i våra sociala medier senare i sommar.

Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet?

En utmaning har varit att få in all information som behövs från vår stora koncern med 9 affärsområden, flera koncernstaber och 16 dotterbolag. En annan utmaning är att få med lagom mycket information från varje område och del av koncernen. Tiden har också varit en utmaning, då redovisningen ska in ganska snart efter årsskiftet och mycket information inte finns klar innan årsskiftet. Det kan också vara svårt att prioritera ”lagom många” hållbarhetsaspekter att redovisa kring i denna komplexa verksamhet vi bedriver. Eftersom hållbarhetsredovisning är relativt nytt för oss - 2018 var vår andra redovisning - så har vi inte heller haft ett väl inarbetat arbetssätt för hur vi gör arbetet på bästa sätt än, men vi har lärt oss mycket på vägen och det bli bättre och bättre för varje år!

Vad tycker ni är viktiga förutsättningar i arbetet med hållbarhetsredovisningen?

Att ha en stabil arbetsgrupp som kan fokusera på arbetet och har möjlighet att lägga den tid som behövs, med bred förankring och input från hela verksamheten.

Vilken nytta har ni haft av samarbetet med Envima?

Vi har fått bra stöd från Envima med projektledning under hela processen, hjälp att strukturera upp arbetet och prioritera vad vi ska skriva om till exempel, samt hjälp att tolka GRI-kraven till redovisningen.

Har ni några råd till andra som ska börja hållbarhetsredovisa?

Det är bra att ha en referensgrupp som bollplank om man är en större organisation, där den som är ansvarig för att hålla ihop redovisningen kanske inte har koll på allt i organisationen. För oss har det också varit väldigt bra att ha med en illustratör i projektgruppen, som förstår vad vi behöver kunna förklara i bild och text. Var inte för ambitiös, det är så mycket man vill skriva om och berätta, men det får inte bli för omfattande. Våga sålla bland prioriterade hållbarhetsaspekter och ta med lagom många för er organisation. Och framför allt - börja i god tid, det tar mer tid än man tror.

”Det är ett kul och givande arbete med hållbarhetsredovisningar och jag har lärt mig oerhört mycket om vår koncern - man får en bra helhetsbild av företaget”, avslutar Hanna.

Bilden till vänster: Hanna Nyberg.

 

Vill du veta mer om Tekniska verken och deras arbete med hållbarhetsredovisning? Hanna medverkar vid Envimas frukostseminarium den 4 september, kom och ställ frågor! Anmäl dig till senast den 30/8.

Klicka här för att ta del av Tekniska verkens hållbarhetsredovisning 2018.

 

Är du nyfiken på hållbarhetsredovisningar och hur Envima kan hjälpa ditt företag i arbetet? Kontakta Lina Helmersson, miljö- och hållbarhetskonsult, med dina frågor och funderingar.

Lina Helmersson

Miljö- och hållbarhetskonsult

070-624 74 65

MenyFler nyheter