Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

Tema Östersjön på Envimas årliga konferensresa

2019-09-25

Vår traditionsenliga konferensresa gick i år till Helsingfors. Problematiken kring Östersjön fanns med oss som en röd tråd genom resan även om avstickare gjordes till andra miljö- och hållbarhetsfrågor.  

På onsdag kvällen åkte vi till Finland med färja, ett smidigt färdsätt då vi kunde nyttja mycket av restiden till konferensen, även om klimatpåverkan från färjan endast var något bättre än flyget. Vi började vår resa med en rundvisning av bryggan för att sedan gå ner till maskinrummet i fartyget. Under rundvisningen diskuterade vi påverkan på Östersjön från färjorna och hur Tallink & Silja Line arbetar för att minska sin påverkan.

Väl framme i Helsingfors fick vi en guidad tur med Happy Guide Helsinki för att lära oss mer om Helsingfors och hur man arbetar för att få en mer hållbar stad. Vi fick bland annat veta att man vill få bort bilarna från stadskärnan i så stor utsträckning som möjligt och att man gör tester på detta i samband med nybyggnationer samt förbättrar cykel- och gångvägar. Det görs också vissa satsningar för att minska matsvinnet genom att butiker sänker priserna på varor med kort hållbarhet och att det finns publika utomhuskylskåp där invånarna kan byta mat med varandra. Ett projekt som planeras att utöka till flera stadsdelar i Helsingfors. Turen avslutades med ett välförtjänt besök på bad- och bastuhuset Allas.

Bilder på Envima från bryggan på Tallink & Silja Line och tillsammans med HELCOM.

På torsdag morgonen fortsatte vi på Envimas interna arbete med de globala målen innan vi gjorde ett mycket uppskattat besök på HELCOM (Helsingforskonventionen). Deras arbete går ut på att samordna arbetet kring Östersjön, utifrån en överenskommelse mellan samtliga länder som berörs av Östersjön, för att värna om havets ekologiska status. HELCOM driver även insamling av information och genomför kartläggning av Östersjöns status samt vilken effekt genomförda åtgärder har gett. Vi fick även ta del av en rapport som sammanställer Östersjöns status och inom vilka områden som ytterligare åtgärder krävs. Rapporten finns att läsa i sin helhet här: State of the Baltic Sea - Second HELCOM holistic assessment 2011-2016

På eftermiddagen fick vi en guidad tur av Suomenlinnatours ute vid Sveaborgs fästning, som är en av världens största sjöfästningar. Omkring 1 miljon turister besöker Sveaborg årligen och därför undrade vi hur de arbetar med hållbar turism. Vi fick inget tydligt svar men fick däremot veta att de har börjat diskutera att införa en inträdesavgift, dels för att minska antalet turister något och för att använda avgifterna till restaurering.

Bilder från vandringstur på Sveaborg och samarbetsövning.

Vimorna hade även tid och möjlighet att fritt upptäcka Helsingfors innan avresan hem till Sverige på lördag kvällen. Under konferensresan hann vi med en hel del arbete med Envimas interna utveckling och det var även ett bra tillfälle för oss att lära känna våra två nyaste medarbetare, Ellen Lindberg och Helena Tinnert. Mer information om dem kommer inom kort!

Vi vill rikta ett stort tack till HELCOM som hade möjlighet att ta emot oss! Och även ett stort tack till våra duktiga guider på Happy Guide Helsinki och Suomenlinnatours.

Bilder från båten till Sveaborg.

 

MenyFler nyheter