Teoretisk och praktisk fördjupningskurs i nya ISO 14001:2015, Eksjö och Eskilstuna

MenyFler nyheter

Reviderad och uppdaterad standard ISO 14001 för miljö, kom ut i november 2015 (ISO 14001:2015). Nu bjuder Envima in till en teoretisk och praktisk fördjupningskurs i standarden i Eksjö (11/4) samt i Eskilstuna (13/4).

Standarden ISO 14001 för miljö, finns sedan november 2015 som reviderad och uppdaterad version (ISO 14001:2015). Bolag och verksamheter som är eller vill vara certifierade enligt standarden, kommer behöva revidera sina verksamhetssystem och säkerställa att systemen inkluderar och uppfyller kravställningarna enligt den reviderade standarden.

Med anledning av det, planerar Envima att genomföra en fördjupningskurs som teoretiskt och praktiskt redogör för och går in på förändringarna i den reviderade standarden. Inför kursen skickas ett antal förberedande arbetsuppgifter ut till kursdeltagarna. Detta kommer att samordnas via inloggning på Minet, ett webbaserat verktyg för dokumentation, som blir en utbildningsplattform.

Vi går igenom kraven i reviderade ISO 14001 och fokuserar på hur man konkret hanterar dessa i sin egen verksamhet. Genom erfarenhetsutbyte får du bra tips på hur man kan göra omvärlds- och intressentanalys, identifiering av bindande krav och bedömning av risker och möjligheter.

Mål med kursen

  • Genomföra en nulägesbehovsanalys (GAP)
  • Fördjupad teoretisk genomgång ISO 14001:2015
  • Praktiska Workshops utifrån Ert egna verksamhetssystem
  • Hantering av miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner (risk- och möjlighetsanalys)
  • Hur man arbetar med livscykelperspektiv ständig förbättring av miljöprestanda och högre krav på ledningen
  • Planering och genomförande av interna revisioner
  • Diskutera och arbeta fram en arbetsplan för Er verksamhets övergång till ISO 14001:2015

Inför kursen

  • Innan kurstillfället erbjuds alla deltagare inloggning i Minet ”utbildningsportal” där deltagaren kan lägga upp material från verksamhetens system samt annat material och underlag.
  • Arbetsuppgifter inför kursen samt förberedelse av praktiska uppgifter under kursen, läggs upp på minet och skickas ut med e-post till kursdeltagarna.
  • Genom att ladda upp så mycket material som möjligt eller att ni tar med egen dator med inloggning i ert verksamhetssystem, kommer det skapas en bra grund att arbeta med samt byta erfarenheter från varandras system. Dessutom kommer ni att arbeta praktiskt och direkt i ert verksamhetssystem och i era dokument under fördjupningskursen.

Datum för fördjupningskursen:

Måndag 11 april i Eksjö

Onsdag 13 april i Eskilstuna

Plats: Presenteras senare

Kursen kommer att vara mellan kl 9.00-16.00. Vi avslutar med frivilligt mingel (kl 16.00-17.00).

Kostnad:  8 500 kr exkl. moms per person.

Anmälan till deltagande senast 15 mars till:

Anna Lindroth
Miljökonsult
Mobil: 070 624 74 12

Ange i anmälan om du har några allergier eller andra kostönskemål.

”Den Excelfil vi fick i utbildningen, för att genomföra GAP-analys på verksamhetssystem kontra nya i ISO 14001, var mycket användbar och pedagogisk”

Citat från tidigare deltagare på kursen

Varmt välkommen!