Notice: Undefined variable: showmenu in /var/www/vhosts/envima.se/httpdocs/inc/top.inc.php on line 17

The Future is Now!

2019-10-25

Forskare kräver brådskande, riktade åtgärder för att undvika att vända de framsteg som gjorts de senaste decennierna. klimatförändringarna accelererar och hotet mot vår biologiska mångfald växer - människans förhållande till naturen måste förändras.

Under 2016 beslutade medlemsstaterna att den globala rapporten om hållbar utveckling skulle produceras kvartalsvis av en oberoende grupp forskare som utsågs av FN: s generalsekreterare bestående av 15 experter som tillsammans representerar en mängd olika bakgrunder, vetenskapliga discipliner och institutioner, med geografisk balans och balans mellan könen. Den senaste rapporten, The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development, är den första kvartalsrapporten som lever upp till detta. En gripande påminnelse om de risker vi står inför om vi inte agerar snabbt och med syfte. I rapporten framgår det tydligt att vi riskerar att irreversibelt försämra de naturliga system som försörjer oss samt när det gäller det absoluta målet om att #leavenoonebehind. Mer ambitiösa, mer transformativa och mer integrerade lösningar krävs och de krävs NU.

Sverige har ett gott utgångsläge och goda förutsättningar att nå de globala målen jämfört med många andra länder. Sverige ligger generellt bra till i internationella jämförelser men det finns också mycket kvar att göra. Sveriges utmaningar i förhållande till målen i Agenda 2030 kan sammanfattas i tre övergripande punkter:

1) Ojämlikheten mellan grupper minskar inte, eller ökar, såväl på det ekonomiska området som när det gäller hälsa, boende och våldsutsatthet.

2) Det är fortsatt svårt att se att många av de nationella miljömålen ska kunna uppnås.

3) Våld och kränkningar minskar inte. Fler utsätts för mobbning

 

Även om vi har mycket kvar att göra lokalt såväl som globalt blev man glad när Sveriges utrikesminister Ann Linde, på dagen fyra år efter att de globala målen för hållbar utveckling antogs, gör följande uttalande till världen:

 

”Multilateralism matters to me because it is the only way forward. For my country, Sweden, multilateralism is the guarantee for our security and prosperity.”

 

Och vi måste alla samarbeta för att målen ska bli verklighet!

 

Vill du läsa rapporten i sin helhet finns den här: https://sustainabledevelopment.un.org
/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf

Är du nyfiken på hållbarhetsfrågornas positiva dimension och nya hållbara affärer?
Kontakta oss gärna – The future is Now!

Helena Tinnert

070 - 624 74 79
 

Lina Helmersson

070 - 624 74 65
 

Ellen Lindberg

070-624 74 09

MenyFler nyheter