Tre fjärdedelar av lärosätena behöver förbättra sitt arbete med hållbar utveckling

2017-11-28

Nu har integrering av hållbar utveckling i högre utbildning utvärderats för första gången.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringens uppdrag utvärderat hur universitet och högskolor arbetar med hållbar utveckling inom utbildningen, vilket är ett krav enligt Högskolelagen. Tre fjärdedelar av lärosätena bedöms ha behov av att utveckla sina processer på området. Rapporten är den första tematiska utvärderingen i kvalitetssäkringssystemet som ska gälla 2017 – 2022.

Utvärderingen har gjorts utifrån självvärderingar där lärosätena själva beskrivit sitt arbete. De har bland annat fått beskriva sina rutiner för uppföljning och återkoppling och hur de bidrar till att säkra och utveckla arbetet med hållbar utveckling i utbildningarna. En bedömargrupp har sedan granskat självvärderingarna och resulterat i ett omdöme för varje lärosäte. De två omdömesnivåerna är att lärosätet antingen har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning eller att lärosätets process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning är i behov av utveckling.

Exempel på sådant som bör utvecklas är att sätta lärosätesövergripande mål för hållbar utveckling, mer systematisk uppföljning av dessa mål eller en utveckling av arbetet med kompetensutveckling vad avser hållbar utveckling för lärare.

Men Kungliga Tekniska Högskolan, som Envima jobbar tillsammans med i miljö- och hållbarhetsfrågor, har rankats som en av de bästa på hållbarhetsområdet bland högskolor och universitet. Vi vill därför passa på att gratulera KTH som visar att de är på rätt väg! Här kan du läsa hur KTH själva ser på utvärderingen

Läs mer och ta del av UKÄ:s utvärdering här

MenyFler nyheter