Uppskattad MIS-utbildning om nya ISO

MenyFler nyheter

I början av oktober genomförde Miljörevisorer i Sverige (MIS) ”En fördjupning i ISO 14001:2015 med möjlig integration till andra standarder” där Envima medverkade.

Utbildningen fokuserade på några av förändringarna i standarden med ett kort föredrag innan deltagarna fick diskutera ämnesområdet i mindre grupper. Anders Johansson, Envima, redogjorde för standardens krav på Ledningens ansvar och ledde efterföljande grupparbete.

Ett 30-tal personer deltog i aktiva diskussioner under grupparbetena och var efteråt mycket nöjda med utbildningen.